Від кризи до кризи – минуле десятиріччя української економіки

Автор(и)

  • Н. Феєш Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest, Magyarország

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-134-146

Ключові слова:

українська економіка, економічне піднесення, економічний спад, регіональне порівняння, конвергенція

Анотація

Українська економіка характеризувалася значною циклічністю протягом останніх 15 років. Незалежно від того, чи можна вважати тригером серію внутрішніх/зовнішніх політичних подій (2013-2015), зовнішній фінансово-економічний шок (2008-2009) чи шок, спричинений пандемією (2020-2021), українська економіка, починаючи з 2008 року майже кожні п’ять років вражається серйозною економічною кризою, що заважає їй наздоганяти на регіональному рівні. З точки зору України, період, який розпочався зі світової фінансово-економічної кризи, був відзначений не лише глобальними рецесіями (2008-2009 та 2020-2021), які вплинули як на сусідні країни, так і на світову економіку в цілому, а й кризою місцевого походження (2014-2015 рр.) – мається на увазі анексія/окупація території, яка не визнана міжнародним правом, та збройний конфлікт, який за своєю природою посилив відхід країни від міжнародних норм. Отже, Україна – порівняно з сусідніми країнами – опинилася в зовсім іншій ситуації, коли прийшла пандемія, оскільки її економіка характеризувалася повільним, але стабільним зростанням і фазою відновлення, яка послідувала за серйозною рецесією, позначеною збройною боротьбою, зростанням російсько-української напруженості, внутрішніми політичними сутичками, ініціативами щодо реформ, зусиллями євроінтеграції, програмами кредитування та допомоги, а також законами, що обмежують права національних меншин, і всіма дипломатичними конфліктами, пов’язаними з ними. На цьому тлі оцінка успішності протидії пандемії не може бути повною без аналізу основних економічних показників за попередній період 2013-2019 рр. Таким чином, у цьому дослідженні розглядаються економічні тенденції зазначеного періоду, тоді як регіональне порівняння стану української економіки дасть нам важливу інформацію про ефективність виходу з рецесії, спричиненої східноукраїнським конфліктом, а саме чи має місце наздоганяння або відставання порівняно з сусідніми країнами.

Біографія автора

Н. Феєш, Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest, Magyarország

doktorjelölt az Elnöki Kabinet osztályvezetője Nemzetstratégiai Kutatóintézet Budapest, Magyarország

Посилання

IMF (2020) International Monetary Fund: World Economic Outlook – The Great Lockdown, Washington, DC 2020, April; 130-138. oldal; https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx; Letöltés ideje: 2022. május 20.

NBU (2022) National Bank of Ukraine: Official hrivnya exchange rates (UAH-USD); https://bank.gov.ua/en/markets/exchangerate-chart?cn%5B%5D=USD&startDate=2013-12-01&endDate=2019-12-01; Letöltés ideje: 2022. május 21.

The World Bank Database, 2022a: GDP growth (annual %) – Ukraine; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=UA; Letöltés ideje: 2022. május 20.

The World Bank Database, 2022b: GDP (current US$) – Ukraine; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UA; Letöltés ideje: 2022. május 20.

The World Bank Database, 2022c: GDP per capita (current US$) - Ukraine, Hungary, Belarus, Bulgaria, Poland, Moldova, Russian Federation, Romania, Slovak Republic; https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=UA-HU-BY-BG-PL-MD-RU-RO-SK&most_recent_year_desc=true; Letöltés ideje: 2022. május 20.

The World Bank Database, 2022d: Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) - Ukraine, Hungary, Belarus, Poland, Moldova, Russian Federation, Romania, Slovak Republic, Bulgaria; https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2021&locations=UA-HU-BY-PL-MD-RU-RO-SK-BG&most_recent_year_desc=true&start=2013; Letöltés ideje: 2022. május 23.

The World Bank Database (2022) GDP per capita, PPP (current international $); https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD; Letöltés ideje: 2022. május 25.

The World Bank Database (2022) Inflation, consumer prices (annual %) – Belarus, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Russian Federation, Slovak Republic, Ukraina; https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2021&locations=BY-HU-MD-PL-RO-RU-SK-UA&start=2009&view=chart; Letöltés ideje: 2022. május 25.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022a – Державна служба статистики України: Валовий внутрішній продукт (1990-2020) (2016=100) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/vvp/kvartal_new/vvp_rik/vvp_rik90-20.xlsx; Letöltés ideje: 2022. május 20.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022b – Державна служба статистики України: Індекси споживчих цін у 1993-2021 роках; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ct/isc_rik/isc1993-2020vppr.xls; Letöltés ideje: 2022. május 20.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022c – Державна служба статистики України: Методологічні пояснення; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/rp/met_u.htm; Letöltés ideje: 2022. május 28.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022d – Державна служба статистики України: Основні показники ринку праці (2010-2019); http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_10-19u.xls; Letöltés ideje: 2022. május 23.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022e – Державна служба статистики України: Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdn/tznr/tznr_ue_bez_10-20.xlsx; Letöltés ideje: 2022. május 23.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022f – Державна служба статистики України: Індекси сільськогосподарської продукції; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/sg/isg_rik/isg_rik_20_ue.xls; 2022. május 21.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022g – Державна служба статистики України: Індекси промислової продукції по регіонах у 2013-2015 р.; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/pr/ipp_reg/ipp_reg_13_14.xlsx; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/pr/ipp_reg/ipp_reg_2015.xlsx; Letöltés ideje: 2022. május 21.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022h – Державна служба статистики України: Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013-2021 роки; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/pr/ipp/ipp_vd_2013_2021.xlsx; Letöltés ideje: 2022. május

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022i – Державна служба статистики України: Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2020 роках; http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_xls_ue.xlsx; Letöltés ideje: 2022. május 21.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022j – Державна служба статистики України: Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/iki_ed/iki_ed_u/arh_ikedvp_u.html; Letöltés: 2022. május 22.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022k – Державна служба статистики України: Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_96-20ue.xls; Letöltés ideje: 2022. május 24.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022l – Державна служба статистики України: Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами; https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm; Letöltés ideje: 2022. május 24.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022m – Державна служба статистики України: Товарна структура зовнішньої торгівлі України; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2019_u.html; Letöltés ideje: 2022. május 24.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022n – Державна служба статистики України: Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2000-2021); http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zd/din_rik/din_u/dei_posl21ue.xls; Letöltés ideje: 2022. május 24.

Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálata, 2022o – Державна служба статистики України: Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами; http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/dseip/dseip2021_ue.xls; Letöltés ideje: 2022. május 24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Номер

Розділ

Національна та регіональна економіка