Публікаційна етика

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Редакційна колегія керується принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), зокрема:

  1. Публікаційні рішення

Редакційна колегія приймає рішення щодо публікацій, які включаються у поточний випуск. При цьому керується політикою журналу і опирається на академічні цінності та висновки рецензентів. 

Рукописи оцінюються незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

  1. Конфіденційність

Редакційна колегія не повинна розголошувати жодної інформації про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших членів редколегії та видавця. 

Автор, який подає свій рукопис до наукового журналу, надає згоду на спілкування з редакційною колегією з метою доопрацювання статті.

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданому рукописі, не можуть використовуватися у власних дослідженнях членів редакційної колегії без письмової згоди автора.

  1. Етичні принципи в діяльності рецензента

Дії рецензента повинні носити неупереджений характер, що полягає у додержання таких принципів:

  • конфіденційність: отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатись як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам;
  • об'єктивність та аргументованість: рецензент зобов'язаний давати об'єктивну й аргументовану оцінку викладених результатів дослідження, а не автора (персональна критика автора є неприйнятною); рецензент має також повідомити редакцію та звернутись до редакції з проханням виключити його з процесу рецензування певних матеріалів, якщо він вважає свою кваліфікацію недостатньою для його оцінки або у випадку конфлікту інтересів;
  • неприйнятність використання рецензентом для особистих цілей неопублікованих даних з представлених на рецензію рукописів.

Автори зберігають за собою авторські права та надають журналу право першої публікації статті, яка одночасно ліцензується за ліцензією Creative Commons CC BY-NC.