Політика журналу

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ

Редакційна колегія:

 • підтримує сучасний прогресивний рівень вимог щодо відбору й опублікування наукових статей;
 • підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, здійснюючи «сліпе» рецензування рукописів.
 • не толерує порушення авторських прав, плагіату чи інших порушень публікаційної діяльності;
 • керується вимогами Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics(COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

 

Політика відкритого доступу

 • Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу. Доступ до змісту журналу є вільним і безкоштовним для усіх користувачів та/або їх організацій. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати/посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця/автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу Будапештської ініціативи відкритого доступу до наукової літератури (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань (Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).

 

Положення про рецензування

Науковий журнал «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics»є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Редакційна колегія видання підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, відповідно рукопис проходить через:

перевірку на плагіат. Наявність збігів / ідентичності / схожості у наданих авторами текстах здійснюється редколегією за допомогою системи Unicheck;

незалежне експертне рецензування. Рукописи, що публікуються у науковому журналі, проходять сліпе рецензування – це анонімний процес оцінки рукопису, коли рецензенти не знають, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто є рецензентами.

Статті публікуються після отримання позитивного відгуку від рецензента, призначеного редакцією. Члени редакційної колегії журналу залучають рецензентів - фахівців з теми, з якої виконане подання, а також залучають зовнішніх рецензентів - фахівців у відповідній галузі. Рецензенти оцінюють статтю з погляду оригінальності результатів, адекватності методів та релевантності результатів аналізу та вирішують, чи прийняти статтю незмінною, чи лише після коригування статей відповідно до коментарів, або ж відхилити поданий матеріал. Строк рецензування - до трьох тижнів.

Після отримання позитивного (негативного відгуку) від рецензентів зміст відгуків повідомляється авторам, які повинні доопрацювати зауваження та пропозиції щодо публікації статті у визначений редакцією строк. Якщо на статтю надійшов негативний відгук від рецензента, журнал надсилає статтю іншому рецензенту для рецензування. Якщо стаття отримує 2 негативні рецензії, вона не приймається журналом до опублікування. Остаточне рішення про прийняття статті або її відхилення залишається за редакційною колегією.

Якщо статтю відхилено, рукопис буде вилучено і не може бути знову подано до журналу.

 

Політика конфіденційності

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання технічних завдань цього журналу; не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Публікаційна етика

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Редакційна колегія керується принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), зокрема:

 

 1. Публікаційні рішення

Редакційна колегія приймає рішення щодо публікацій, які включаються у поточний випуск. При цьому керується політикою журналу і опирається на академічні цінності та висновки рецензентів. 

Рукописи оцінюються незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

 1. Конфіденційність

Редакційна колегія не повинна розголошувати жодної інформації про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших членів редколегії та видавця. 

Автор, який подає свій рукопис до наукового журналу, надає згоду на спілкування з редакційною колегією з метою доопрацювання статті.

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданому рукописі, не можуть використовуватися у власних дослідженнях членів редакційної колегії без письмової згоди автора.

 1. Етичні принципи в діяльності рецензента

Дії рецензента повинні носити неупереджений характер, що полягає у додержання таких принципів:

 • конфіденційність: отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатись як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам;
 • об'єктивність та аргументованість: рецензент зобов'язаний давати об'єктивну й аргументовану оцінку викладених результатів дослідження, а не автора (персональна критика автора є неприйнятною); рецензент має також повідомити редакцію та звернутись до редакції з проханням виключити його з процесу рецензування певних матеріалів, якщо він вважає свою кваліфікацію недостатньою для його оцінки або у випадку конфлікту інтересів;
 • неприйнятність використання рецензентом для особистих цілей неопублікованих даних з представлених на рецензію рукописів.