Про журнал

Наукове видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» має на меті публікацію результатів наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення в галузі знань «Економічні науки». Основними тематичними напрямами збірника є: економічна теорія та історія економічної думки, макроекономічні дослідження, проблеми фінансів, банківської справи та страхування, економіки підприємства, менеджменту, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

 

Основними завдання наукового видання є: 

  • публікація оригінальних результатів наукових досліджень з актуальних проблем економічної науки; 
  • поширення наукових знань та передового досвіду в галузі економіки, менеджменту, фінансів, обліку і аудиту; 
  • інтеграція вітчизняної економічної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

 

Основними принципами, на яких базується редакційна політика наукового видання, є:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських та суміжних прав.

 

Наукове видання  має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB №25089-15029P від 08.11.2021 року.

Збірнику наукових праць присвоєно Міжнародний стандартний номер ISSN 2786-6734 (Print), ISSN 2786-6742 (Online).

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, здобувачів вищої освіти та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.