Редакційний штат

 1. Бачо Роберт Йосипович – головний редактор, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 2. Пойда-Носик Ніна Никифорівна – заступник головного редактора, д.е.н, проф, професор кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 3. Макарович Вікторія Костянтинівна – відповідальний редактор, к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 4. Орлов Ігор Віталійович - д.е.н, проф, академік Академії економічних наук України, професор кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 5. Кіш Єва Бернатівна – д.і.н., с.н.с., професор кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 6. Стойка Наталія Степанівна - к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 7. Лоскоріх Габріелла Людвиківна – доктор філософії з обліку і оподаткування, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 8. Внукова Наталія Миколаївна – д.е.н., проф., заслужений економіст України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 9. Живко Зінаїда Богданівна - д.е.н, проф, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ.
 10. Коваленко Юлія Михайлівна, д.е.н, проф, професор кафедри фінансових ринків та технологій, Державний податковий університет.
 11. Новіченко Людмила Степанівна - к.е.н, доц., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту.
 12. Феньвеш Вероніка – габілітований доктор наук з галузі економіки, професор, Дебреценський університет (Угорщина).
 13. Махова Рената - габілітований доктор наук з галузі економіки, проректор, Університет Й. Шельє (Словаччина).
 14. Іллеш Балінт Чобо - доктор наук з галузі економіки, професор, Угорський університет аграрних наук та наук про життя (Угорщина).
 15. Дунай Анна - доктор наук з галузі економіки, професор, Угорський університет аграрних наук та наук про життя (Угорщина).
 16. Сас Левенте - доктор наук з галузі економіки, професор, заступник декана факультету Економіки та бізнес-адміністрування, Клузький університет імені Бабеша-Бойяї (Румунія).