Редакційний штат

 1. Бачо Роберт Йосиповичголовний редактор, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, спеціальність.
 2. Пойда-Носик Ніна Никифорівназаступник головного редактора, д.е.н, проф, професор кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 3. Орлов Ігор Віталійович - д.е.н, проф, академік Академії економічних наук України, професор кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 4. Макарович Вікторія Костянтинівнавідповідальний редактор, к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 5. Стойка Наталія Степанівна - к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 6. Лоскоріх Габріелла Людвиківна – к.е.н, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 7. Моца Андрій Андрійович – к.ю.н., доц., доцент кафедри географії та туризму, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.
 8. Внукова Наталія Миколаївна – д.е.н., проф., заслужений економіст України, професор кафедри митної справи та фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 9. Живко Зінаїда Богданівна - д.е.н, проф, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ.
 10. Коваленко Юлія Михайлівна - д.е.н, проф, завідувач кафедри фінансових ринків та технологій, Державний податковий університет.
 11. Бондарук Таїсія Григорівна - д.е.н, проф, заслужений економіст України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту.
 12. Новіченко Людмила Степанівна - к.е.н, доц., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту.
 13. Феньвеш Вероніка – габілітований доктор наук з галузі економіки, професор, Дебреценський університет (Угорщина).
 14. Махова Рената - габілітований доктор наук з галузі економіки, доцент, Університет Й. Шельє (Словаччина).
 15. Іллеш Балінт Чобо – кандидат економічних наук, професор, Університет Яноша Наймана (Угорщина).
 16. Дунай Анна - доктор філософії з галузі економіки, професор, Університет Яноша Наймана (Угорщина), спеціальність.
 17. Сас Левенте - доктор наук з галузі економіки, професор, заступник декана факультету Економіки та бізнес-адміністрування, Клузький університет імені Бабеша-Бойяї (Румунія).