Політика відкритого доступу

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу. Доступ до змісту журналу є вільним і безкоштовним для усіх користувачів та/або їх організацій. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати/посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця/автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу Будапештської ініціативи відкритого доступу до наукової літератури (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань (Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).