Соціально-психологічний клімат молодіжного стартап-підприємництва в умовах стратегічного розвитку інновацій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-161-171

Ключові слова:

соціально-психологічний клімат, молодіжне стартап-підприємництво, молоді працівники, команди, задоволеність працею, задоволеність життям

Анотація

В умовах стратегічного розвитку інновацій, інвестицій немаловажним у процесі розвитку молодіжних стартап-підприємництва постає формування сприятливого соціально-психологічного клімату. Ефективність і продуктивність діяльності молодіжного стартап-підприємництва цілковито обумовлена рівнем задоволення від праці молодих працівників та їхнім задоволенням життям. Метою дослідження є виявлення впливу соціально-психологічного клімату на задоволеність працею, визначення рівня задоволеності працею у середовищі молодіжного стартап-підприємництва, оцінювання чинників, що обумовлюють почуття якості життя молодих працівників. Результати продемонстрували, що на рівень задоволеності працею молодих працівників істотно впливає соціально-психологічний клімат молодіжного стартап-підприємництва. Психологічна безпека для молодих працівників виявилася достатньо вагомим чинником, що має вплив на задоволення від виконуваної праці, ніж важливість роботи. Це означає, що задоволеність працею в досліджуваних молодіжних стартап командах пояснюється насамперед сприйняттям молодого працівника керівництвом як важливого елемента команди, ясністю виконання професійної ролі та відчуттям свободи у самовираженні. Крім того, задоволеність працею суттєво впливає на якість життя молодого персоналу. Бажання молодого працівника здійснити вагомий внесок у досягнення організаційних цілей (внесок, який оцінюється менеджерами, розглядає працю працівника як виклик, що веде до його особистого розвитку) підвищує рівень його задоволеності працею. Емпіричним висновком дослідження є рекомендації менеджерам формувати сприятливий соціально-психологічного клімат на робочому місці, а позитивна оцінка персоналу клімату зробить їх більш задоволеними своєю працею. Основні положення можуть прийматися виконавчими директорами, функціональними керівниками організацій різних форм власності та розмірів. Перспективи подальших досліджень можуть бути пов'язані з залученням більшої кількості чинників, що мають вплив на задоволення працею та життям різних команд.

Біографії авторів

З. Юринець, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Р. Юринець, Національний університет  Львівська політехніка», м. Львів, Україна

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національний університет  Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Посилання

Khmelevska A. (2015). Metodychni polozhennya shchodo diahnostuvannya ta korektsiyi sotsialʹno-psykholohichnoho klimatu na pidpryyemstvi [Methodical provisions for diagnosing and correcting the socio-psychological climate at the enterprise]. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhen, № 1 (56), рр. 107–113 [in Ukrainian].

Bazaliyska N., Mykytyuk S. (2017). Udoskonalennya sotsialʹno-psykholohichnoho klimatu na promyslovomu pidpryyemstvi [Improving the socio-psychological climate at an industrial enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, № 6, рр. 24–31 [in Ukrainian].

Bańka A. (2000). Psychologia organizacji. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP, Т. 3, рр. 321–350 [in Polish].

Kowalik S. (2000). Jakość życia psychicznego. Jakość rozwoju a jakość życia. Częstochowa: WSP, рр. 11–32 [in Polish].

Sleepsova E.V. (2017). Optymalizacja klimatu społeczno-psychologicznego w kolektywnym. Gospodarka i biznes: Teoria i praktyka, №8, рр. 72-75 [in Polish].

Yurynets Z. V. (2015). Samomenedzhment: Pidruchnyk [Self-management: Textbook]. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].

Brzeziński J. (1999). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN, 604 р. [in Polish].

Kharrington D. K. (1990). Upravleniye kachestvom v amerikanskikh korporatsiyakh [Quality management in American corporations]. Moskva: Ekonomika. 272 p. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Номер

Розділ

Національна та регіональна економіка