Аналіз державного боргу на основі довгих часових рядів, тенденцій та прогнозів

Автор(и)

  • Т. Максім Дьордьне Нодь Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyházа, Magyarország
  • Б. Варга Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-182-190

Ключові слова:

державний борг, тренд, прогноз

Анотація

Розмір та вплив державного боргу на економічні та соціальні процеси є дуже актуальним питанням сьогодні. Криза, викликана епідемією коронавірусу, спричинила значне зростання державного боргу не лише в Угорщині, а й у всьому світі. Можна сказати, що центральним питанням економічної політики сьогодні є те, як вийти з цієї ситуації, які інструменти потрібні, щоб на справедливій основі повернутися хоча б до докризового рівня державного боргу. Мета нашого дослідження – проаналізувати державний борг як частку від ВВП Угорщини на основі довгих часових рядів, встановити тенденції та зробити прогноз. Частка державного боргу від ВВП є одним із найважливіших показників макроекономіки. Це обґрунтовується не лише його роллю в аналізі економічних процесів (ризик, економічне зростання, інвестиції, ринки грошей та капіталу), а й його конституційно-фінансово-правовою оцінкою. Показник співвідношення державного боргу до ВВП є важливим показником довгострокової стійкості економічних процесів в державі. Актуальність аналізу державного боргу на основі аналітичних трендів посилюється економічним шоком, спричиненим епідемією COVID, яка була непередбачуваним чинником, а сформована епідемією ситуація суттєво відхиляється від стійких тенденцій економічних процесів, характерних для попередніх років.

Для дослідження використані вторинні дані, які були оцінені за допомогою трендового аналізу. Статистичне вирівнювання часового ряду державного боргу як частки від ВВП було перевірено на статистично прийнятному рівні за допомогою квадратичного поліноміального тренда. Виконано моделювання за допомогою лінійних і логарифмічних трендових функцій, в обох випадках отримано менш сприятливу відповідність функції, ніж у випадку експоненціального тренду.Отриманий короткостроковий прогноз свідчить про поступове зниження показника державного боргу, що підтверджується експертними висновками.

Біографії авторів

Т. Максім Дьордьне Нодь, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyházа, Magyarország

adjunktus, Gazdálkodástudományi Intézet, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyházа, Magyarország

Б. Варга, Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország

adjunktus, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet, Gazdaságtudományi Kar, Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország

Посилання

Avar J., Barát J., Ambrózy P., Ajkay Z. (1988): Tények könyve '89. Computerworld Informatika Kft., Budapest

Az Európai Unió Tanácsa (2009): A Tanács 479/2009/EK rendelete, 2009. május 25. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0479&from=fr (letöltés ideje: 2022. 05. 11.)

Barcza Gy. (2015): Az államadósság szerepének változása a közgazdaságtanban és a magyar adósságkezelés alapelvei, Pénzügyi szemle, 60. évf. 4. sz., 444. p.

Botos K., Schlett A. (2008): Államháztartástan, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 141–144.,154., 177. p.

Benninghofen, J. (2014): Die Staatusumschuldung. Nomos DOI: https://doi.org/10.5771/9783845256610

Czeti T., Hoffmann M. (2006): A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk, Budapest, MNB-tanulmányok 50., Kiadja a Magyar Nemzeti Bank, 8-9. p.

Gáva K., Smuk P., Téglási A. (2021): Közigazgatási alapvizsga, Kilencedik, az Alaptörvény értékeivel kiegészített kiadás, Nemzetközi Közszolgálati Egyetem kiadványa, Budapest, 148. p.

Makszim Gy-né N. T. (2019): Statisztika II. Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, „NYE-DUÁL- Új utakon a duális felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen, az Északkelet-Magyarországi térség felemelkedéséért” EFOP-3.5.1-16-2017-00017 számú projekt, 98. p.

Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.

Mohai Á. (2018): Az államadósság kamatkockázatának mérésére szolgáló mutatószámok alkalmazásának tapasztalatai az ÁKK-ban – áttérés a duráció helyett ATR benchmark meghatározására. Államadósság-kezelő Központ, 2018, URL: https://www.akk.hu/uploads/DnQvqA7G.pdf (letöltés ideje: 2022. 05. 15.)

Neményi J. (2011): Amit nem árt tudni az államadósságról. Pénzügykutató Zrt., Budapest

Portfolio (2012): Mítoszok és tények az államadósság-finanszírozásban: Devizaadósság kontra forintadósság, 2012. augusztus URL: https://www.portfolio.hu/premium/20120802/mitoszok-estenyek-az-allamadossag-finanszirozasban-devizaadossag-kontraforintadossag-170 (letöltés ideje: 2022. 05. 16.)

Pulay Gy., Simon J., Preller Zs., Kerekes G. (2019): Elemzés - A bruttó külső adósság és az államadósság finanszírozásának kapcsolata. Állami Számvevőszék Elemzések T/454. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/brutto_kulso_adossag_es_allamadossag_20190507.pdf (letöltés ideje: 2022. 05. 14.)

Vigvári A., Lamanda G., Galbács P. (2007): A pénzügyek alapjai. Kiadó: ERVIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Ákk Zrt: URL:https://www.akk.hu/statisztika/allamadossag-finanszirozas/allamhaztartas-maastrichti-adossaga (letöltés időpontja: 2022. 05. 10.)

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Номер

Розділ

Фінанси та банківська справа