Питання розподілу накладних витрат - практика готельної індустрії Угорщини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-297-311

Ключові слова:

розподіл накладних витрат, USALI, фактори витрат, готельна індустрія Угорщини

Анотація

У результаті зміни бізнес-середовища особам, які приймають рішення, потрібно все більше інформації. Щоб компанії могли успішно конкурувати в глобалізованому світі, глибокий аналіз їхніх бізнес-процесів і структури продукту є основою для прийняття рішень. Конкуренція за задоволення очікувань споживачів змушує менеджерів постійно стежити за вартістю своїх товарів і послуг, змінами структури витрат, переглядати свою цінову політику. Зросла цінність наявної інформації про внутрішні процеси компанії, характеристики продуктів і послуг серед зовнішніх і внутрішніх зацікавлених сторін компанії. Після Першої світової війни виникла потреба в уніфікованій системі бухгалтерського обліку для учасників галузі з певними характеристиками. У результаті цих зусиль була створена Уніфікована система облікових записів для готельної індустрії (USALI), яка служить для задоволення інформаційних потреб менеджерів, залучених в індустрію послуг тимчасового розміщення. Документ спирається на змістову основу обліку витрат, але водночас не займає твердої позиції щодо питання розподілу накладних витрат. У статті досліджується проблема та практика розподілу накладних витрат між учасниками готельної індустрії Угорщини. Основна популяція первинного дослідження була представлена ​​готелями, які мають правові відносини з членами Угорської асоціації готелів і ресторанів (HHRA). Збір даних проводився за допомогою анкети, завершеної в грудні 2016 року за участю 74 респондентів. На момент закриття анкетування кількість готельних одиниць, які є членами HHRA, становила 398. Таким чином, готовність відповісти склала 18,59% серед членів. Отже, частка вибіркової сукупності становить 7,75% порівняно з 955 діючими готелями. Щоб актуалізувати результати опитування, у травні 2022 року було проведено повторне анкетування в рамках фокус-групи, сформованої керівництвом AHHR (президент, генеральний секретар) та шістьма відомими регіональними лідерами. У повторному опитуванні шляхом письмових чи усних відповідей взяли участь 6 осіб. Результати емпіричного дослідження на вибірці показують, що учасники угорської готельної індустрії переважно покладаються на традиційні методи розподілу витрат для формулювання практики розподілу накладних витрат, але в той же час вони, здається, спрямовані на адаптацію сучасних процедур.

Біографія автора

О. Пойрок, Institute of Business Sciences, Baja, Hungary

Assistant Professor, Eötvös József College, Institute of Business Sciences, Baja, Hungary

Посилання

Beke, J. (2012). Cost accounting. Faculty of Economics, University of Pécs, Pécs

Belak, V. (2011). Cost management in a crisis. Accounting, auditing and finance, August, pp. 15-24.

Blocher, E. J. - Stout, D. E. - Juras, P. E. - Smith, S. (2019): Cost Management: A Strategic Emphasis; Eighth Edition; Mc Grow Hill Education

Cooper, R. - Kaplan, R.S. (1988): How Cost Accounting Distorts Product Costs, Management Accounting, April, 96, 10, pp.20-27.

Enz, C. A. - Potter, G. (1998): The impacts of variety on the costs and profits of a hotel chain's properties. Journal of Hospitality & Tourism Research, 22(2), 142-157. https://doi.org/10.1177/109634809802200203 DOI: https://doi.org/10.1177/109634809802200203

Faria, A. R. - Ferreira, L. F. - Trigueiros, D. (2018): Analyzing customer profitability in hotels using activity based costing. Tourism & Management Studies, 14(3), 65-74; https://doi.org/10.18089/tms.2018.14306 DOI: https://doi.org/10.18089/tms.2018.14306

Illés, M. - Szűcsné Markovics, K. (2007): Corporate cost management; cost and margin calculation; Educational material; University of Miskolc, Faculty of Economics, Institute of Economics

Kardos, B. - Veress, A. - Sztanó, I. (2012): Basics of management accounting; Saldo - Financial Consulting and Informatics Plc., Budapest

Kwansa, F. - Raymond, S. (1999): Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, 40(6), 88-94; https://doi.org/10.1177/001088049904000620 DOI: https://doi.org/10.1177/001088049904000620

Laáb, Á. (2009): Management accounting - Theory and methodology -, Educational material, Budapest University of Technology and Economics

Mashayekhi, B - Ara, M. (2017): Activity-Based Costing in the Hospitality Industry: A Case Study in a Hotel; World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social and Business Sciences; 11(9), pp.2254-2258.

Musinszki, Z. (2018): Costcontrolling, Educational material; Miskolc

Patiar, A. (2016): Costs allocation practices: Evidence of hotels in Australia; Journal of Hospitality and Tourism Management; Volume 26, March 2016, Pages 1-8; https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2015.09.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2015.09.002

Pavlatos, O. - Paggios, I. (2009): Activity-Based Costing in the Hospitality Industry: Evidence From Greece; Journal of Hospitality&Taurism Research; https://doi.org/10.1177/1096348009344221 DOI: https://doi.org/10.1177/1096348009344221

Penavin, S. - Pekanov, D. (2007): The ABC method in the function of increasing the degree of competitiveness of the company, Ekonomski vjesnik, Vol. 1-2, pp.67-76.

Perišić, M. - Janković, S. (2006): Managerial accounting of hotels, Zagreb: Croatian Association of Accountants and Financial Workers

Singh, R. (2010): Cost drivers and Cost behaviour, link: https://www.slideshare.net/ranasingh0820/cost-driver (downloaded: 20.07.2022)

Stojmenovic, G. - Mrvic, T. (2017): Activity Based Costing and Its Its Applicability in the Hotel Industry, Knowledge – International Journal, Vol. 20.2, pp.633-639.

www.ksh.hu (KSH STADAT, 4.5.14.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-04

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік і оподаткування