Дистанційна праця: проблеми мотивації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-60-69

Ключові слова:

дистанційна зайнятість, віддалена робота, переваги, ризики, мотивація

Анотація

Об’єктом дослідження є дистанційна зайнятість працівників в умовах розвитку національної економіки. В усьому світі кількість людей, які працюють віддалено, постійно збільшується. Можливість працювати з віддаленого робочого місця забезпечив значний розвиток комп’ютерних мереж і цифрових технологій. Прискорили розвиток дистанційної форми зайнятості в Україні пандемія, пов’язана з Сovid 19, та введення воєнного стан у зв’язку з російською агресією. В статті досліджено законодавче підґрунтя запровадження дистанційної форми зайнятості в Україні. Розглянуті такі форми віддаленої роботи як надомна, фріланс, гнучкий режим праці. Досліджено передумови запровадження дистанційної зайнятості на вітчизняних підприємствах і установах. Результати виявили суттєві переваги застосування дистанційної зайнятості для роботодавців, а також оголили низку проблем, пов'язаних з інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності дистанційних працівників. Значна увага приділена розгляду запровадження штучного інтелекту в сферу послуг і необхідність стимулювання працівників до творчої, високопродуктивної праці та саморозвитку. В статті розглянуті потенційні ризики, що супроводжують дистанційну працю і обґрунтована необхідність правового врегулювання питань контролю за дистанційними працівниками з точки зору їх навантаження, якості виконуваної роботи, неможливості розголошення комерційної таємниці, а також охорони праці та безпеки життєдіяльності. Особливий акцент в статті зроблено на тому, що значне поширення дистанційної праці створює ризики зниження соціального захисту та соціального забезпечення працівників, що неприпустимо. З іншого боку, автори стверджують, що не всі робочі місця, навіть на перспективу, можна перевести у дистанційний формат. Залишиться потреба у фізичній присутності працівників з обслуговування клієнтів, фахівців з продажу та маркетингу, навчання та розвитку, представників культури і мистецтва та інших.

Біографії авторів

С. Лучик, Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ, м. Чернівці, Україна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ, м. Чернівці, Україна

В. Лучик, НРЗВО «Кам’янець-Подільський інститут», м. м. Кам'янець - Подільський, Україна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних наук НРЗВО «Кам’янець-Подільський інститут», м. м. Кам'янець - Подільський, Україна

Посилання

The Future of Jobs Reports 2018 (2018). Centre for the New Economy and Society. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (Accessed 26 May 2022), (in Eng.).

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Providing Additional Social and Economic Guarantees in Connection with the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19). Law of Ukraine №540-IX/2020 (2020, March 30). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text (in Ukr.).

About modification of some legislative acts of Ukraine concerning improvement of legal regulation of remote, home work and work with application of a flexible mode of working hours. Law of Ukraine №1213-IX/2021 (2021, February 4). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69838

Regarding the problems of application of labor legislation. Letter from the Ministry of Labor and Social Policy of Ukraine № 105/13/116-08 (2008, May 15). Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN43309.html (in Ukr.).

Skilsful (2021). Remote work, which professions allow you to work at home. Available at: https://skilsful.com/blog_category/profesion/ (in Ukr.).

Krivosheeva V.V., Vasyurenko L.V. (2020). Motivating component in the remote form of employment. AIC Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and Management], vol.1, pp. 93–100. Available at: https://cutt.ly/bZdRUrZ (in Ukr.). DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9262-2020-155-1-93-100

International Labour Organization (2022). Practical Guide on Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond. Available at: https://www.ilo.org/travail/info/publications/WCMS_751232/lang--en/index.htm (Accessed 27 May 2022), (in Eng.).

Holos Ukrainy (2021). Working in a remote mode: problems of legal regulation. Available at: http://www.golos.com.ua/article/343113 (Accessed 27 May 2022), (in Ukr.).

Kituyi, M. (2021). Going Digital: How to Build an Inclusive Digital Economy in the Wake of COVID-19. UNCTAD. Available at: https://unctad.org/news/going-digital-how-build-inclusive-digital-economy-wake-covid-19 (Accessed 26 May 2022), (in Eng.).

Svitelsky, I. (2022). Business robotics: what you need to know at the start. Mind. Available at: https://mind.ua/openmind/20235410-robotizaciya-biznesu-shcho-potribno-znati-na-starti(Accessed 28 May 2022), (in Ukr.).

Myronova, N. (2018). Areas of the future: artificial intelligence. Mind. Available at: https://mind.ua/publications/20187132-galuzi-majbutnogo-shtuchnij-intelekt. (in Ukr.).

The concept of artificial intelligence development in Ukraine. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine №1556-2020р (2020, December 2). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80?lang=en#Text (Accessed 28 May 2022). (in Ukr.).

Hluschenko, N. (2019). From small to large: who buys "big data" in Ukraine and what it gives to business. Mind. Available at: https://mind.ua/publications/20203653-vid-malogo-do-velikogo-hto-kupue-veliki-dani-v-ukrayini-ta-shcho-ce-dae-biznesu. (Accessed 29 May 2022), (in Ukr.).

Ukrainian Institute of the Future (2022). Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-10 (Accessed 29 May 2022), (in Ukr.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-03

Номер

Розділ

Національна та регіональна економіка