Про журнал

Науковий журнал «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» заснований у 2022 році Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ.

Метою наукового видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» є висвітлення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів PhD та доктора наук з актуальних проблем становлення і розвитку економічних систем у сфері фінансів, обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, економіки підприємства та інтеграції держави і її регіонів у світовий економічний простір.

Журнал приймає статті за спеціальностями:

051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»,
073 «Менеджмент».

Статті приймаються українською, угорською та англійською мовами.

Науковий журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Поточний номер

№ 6 (2024): Acta Academiae Beregsasiensis. Economics
					##issue.viewIssueIdentification##
ISSN 2786-6734 (Print) ISSN 2786-6742 (Online)
Опубліковано: 2024-07-09

Економіка та менеджмент

Облік та фінанси

Переглянути всі випуски

Основними завдання наукового видання є: 

  • публікація оригінальних результатів наукових досліджень з актуальних проблем економічної науки; 
  • поширення наукових знань та передового досвіду в галузі економіки, менеджменту, фінансів, обліку і аудиту; 
  • інтеграція вітчизняної економічної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір.

 Основними принципами, на яких базується редакційна політика наукового видання, є:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських та суміжних прав.

Наукове видання  має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB №25089-15029P від 08.11.2021 року.

Збірнику наукових праць присвоєно Міжнародний стандартний номер ISSN 2786-6734 (Print) ISSN 2786-6742 (Online).

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, здобувачів вищої освіти та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.